Aktuellt

Arbete för flickor och kvinnors rätt till utbildning 

Samarbetet med organisationen SevenWomen är nu i full gång och snart kommer den första kursen för nepalesiska kvinnor att starta. Projektet innebär att ungefär 500 flickor och kvinnor från olika delar av Nepal kommer få möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. gender awareness training

SevenWomen grundades år 2007 av australienska Stephanie Wollard och organisationens syfte är att stärka kvinnor genom att erbjuda dem utbildning samt en möjlighet för dem att bli självförsörjande. I ett samhälle som Nepal, där många kvinnor lever sina liv helt dominerade av män, är denna typ av insatser mycket betydelsefulla. Genom att stärka kvinnornas position möjliggör man för dem att tillvarata inte bara sina egna utan även sina barns rättigheter på ett mer effektivt sätt.

 

 

Vill du också vara med och hjälpa till? Mer information om hur du i så fall går till väga finner du här.