Tidigare projekt

Kopila Filosofiska

Mellan januari 2015 och december 2015 sponsrade StellaStar sex flickor på hemmet Kopila Filosofiska. Hemmet drivs av den schweiziska välgörenhetsorganisationen CHILD Street to School och är beläget i stadsdelen Dhapasi, i Nepals huvudstad Kathmandu.

flickorna

Samtliga av de totalt femton flickor som bor på hemmet kommer från socialt utsatta förhållanden, då de antingen är föräldralösa eller kommer från extremt fattiga familjer. Många av dem har tidigare bott på gatan där de utsatts för stora risker. På Kopila Filosofiska ges flickorna ett tryggt hem samt möjligheten att gå i skola. De ges därmed även en chansen att verkligen vara barn, att utveckla sina talanger och att påverka sin egen framtid.

 

Kopila Ghar

StellaStar gjorde i början av 2015 även en större engångsdonation till ett drop-in-center för gatubarn. Centret är beläget i Kathmandu, Nepal, och drivs även det av organisationen CHILD Street to School. På centret erbjuds barnen varm mat, viss utbildning samt en trygg sovplats. På så vis utgör centret en tillflyktsort bort från de faror det innebär att bo på gatan. Det är helt frivilligt för barnen att komma och bo på centret, varför antalet barn varierar något. Under vintern 2015 har det dock varit ungefär 60 barn som utnyttjat de möjligheter som erbjuds på centret. Centret välkomnar så väl flickor som pojkar. Mer information om centret hittar du på CHILDs egen hemsida www.child-nepal.com.liten flicka

Den donation som StellaStar har gjort syftar till att utrusta centret med bland annat nya sängar, så att de har bättre förutsättningar för att hantera den ökade tillströmningen av barn som hela tiden äger rum.

 

Hjälpinsatser i samband med jordbävningarna 2015 

Jordbävningarna orsakade omfattande skador i Nepal och lämnade många familjer utan hem. Många av Nepals skolor blev ödelagda och nästan 1 miljon barn hade inte möjlighet att återvända till skolan. I de mest drabbade områdena var 9 av 10 skolor förstörda. Många barn förlorade sina föräldrar och tvingades leva helt oskyddat på gatorna. Det innebar stor risk för att de skulle försvinna och blir offer för trafficking. För att undvika att ett stort antal barn hoppade av skolan och utsattes för trafficking stiftade CHILD Street to School så kallade ”Children Friendly Spaces”, vilka fungerade som temporära lärcenter och skyddszoner för barnen. De erbjöds bland annat:

  • Registrering och skydd
  • En första kontakt för de barn som förlorat sina familjer
  • Informationsklasser om trafficking av barn
  • Gratis undervisning
  • Psykologiskt stöd
  • Aktiviteter anpassade för barnen

StellaStars medlemmar bidrog till att göra detta projekt möjligt och hjälpte till att skydda ett stort antal utsatta barn.

RUWON Star Children’s Home

Under perioden januari 2012 till och med juni 2014 donerade StellaStar pengar till RUWON Star Children’s Home i Kathmandu, Nepal. Tack vare våra donationer fick flickorna på hemmet en bostad, omsorg och skolgång.

Under perioden besökte även totalt fem av föreningens medlemmar hemmet som volontärarbetare.

Vi är glada och stolta över att ha kunnat följa alla härliga barn på hemmet under denna tid!

photo       photo(1)       photo(3)       OLYMPUS DIGITAL CAMERA