Om föreningen

StellaStar är en ideell förening (org.nr. 802467-7232) som arbetar för barn och kvinnors rättigheter i Nepal. Föreningens insatser syftar till att de som berörs ska få det varaktigt bättre. Vi tror att en sådan förändring bäst åstadkoms genom att ge dem en reell möjlighet att forma sin egen vardag och framtid. Vi vill således bidra med hjälp till självhjälp.

Föreningens arbete kan delas upp i två huvudområden – att samla in pengar i Sverige och att sedan donera dem vidare till olika lokala välgörenhetsprojekt på plats i Nepal. Föreningen stöttas av så väl privatpersoner som företag genom månatliga donationer eller i form av engångsbidrag.

Tack vare den samlade erfarenhet som finns inom föreningen och de många goda kontakter som knutits till personer i Nepal, har föreningen därutöver förmånen att kunna förmedla volontäruppdrag till sina medlemmar samt att bidra med stöd inför och under en volontärresa.

Inom ramen för föreningens verksamhet i Sverige arbetar vi även för att sprida kunskap och öka medvetenheten om situationen om Nepal. Detta för att få fler att vilja göra en insats – antingen inom vår förening eller genom egna projekt.

Vi håller gärna föredrag om StellaStars arbete, levnadssituationen i Nepal och vilken skillnad några få kronor och lite engagemang kan göra för de som behöver det som mest.

Är du intresserad av att veta mer om föreningen? Tveka i så fall inte att kontakta oss på info@stellastar.org för mer information.

Stadsvy dans flickorna under bron