Styrelsen

Ordförande: Sofia Sjöö (+45 2254 5903 / 0702-907 206)

Sekreterare: Johanna Gustafsson (0725-519 822)

Kassör: Cecilia Somell (0734-089 988)

Styrelseledamot: Elisabet Sjöö (0705-622 130)

Styrelseledamot Danmark: Alexander Borreskov (+45 2448 5979)