Vill du vara med och hjälpa?

Som medlem får du löpande information om föreningens verksamhet – vilka projekt vi sponsrar på plats i Nepal samt vad vi gör för att sprida information och samla in donationer i Sverige. Vi uppmuntrar och stöttar även varje form av medlemsengagemang. Tillsammans kan vi göra mer!

Kravet för att vara medlem är att man betalar en valfri summa till föreningen varje månad. Pengarna sätts in på föreningens bankgiro nr. 109-7245.

Förutom månatliga bidrag finns det även möjlighet att ge ett engångsbidrag till föreningen. Även dessa mottas via föreningens bankgiro.

För att ansöka om medlemsskap mailar du ditt namn, din adress samt din mailadress (i den mån du vill bli kontaktad via en annan adress än den du mailar från) till info@stellastar.org. Ange även ifall du vill ta emot informationsbrev från föreningen.

För övrig information, maila till info@stellastar.org.